Čestný předseda klubu pan Josef ČERMÁK oslaví již své 96. narozeniny

Pan Josef Čermák a Šachový klub Smíchov!! Kdo z mladých šachistů Prahy i celé ČR by neznal každoroční tradiční turnaje „O vánočního kapra“, „Turnaj kosmonautů“, „Smíchovská klání mládeže“, „Memoriál Růženy Suché“, „Memoriál Jana Weisgraba“ či „Mikulášský turnaj“, stejně tak jsou i mezi odrostlejšími hráči známé turnaje čítající dnes již více jak tři desítky ročníků, jako „Smíchovský soudek“, „Turnaj generací“ nebo „Seniorka“. Za všemi těmito a mnoha dalšími turnaji jako iniciátora a hlavního organizátora naleznete nestora smíchovského šachu – pana Josefa Čermáka.

Josef Čermák se narodil a své dětství prožil v Pardubicích. Po druhé světové válce se podílel na budování pohraničí, vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. V Praze na Smíchově se se svojí manželkou trvale usazuje v roce 1960. Aktivně se zapojuje do smíchovského života, v druhé polovině sedmdesátých let 20. století pak i jako zástupce starosty tehdejší smíchovské radnice. S mezinárodní šachovou mistryní Růženou Suchou-Dobiášovou zakládá v roce 1974 Šachový klub Domu kultury a kovoprůmyslu a stává se jeho předsedou. Tím obnovil tradici smíchovského šachu, založenou v roce 1913 panem Kvíčalou, přerušenou však druhou světovou válkou. Pan Čermák s paní Suchou spoluorganizují turnaje mládeže v rámci Velké ceny Československa, zakládají tradici turnaje Smíchovský soudek, který již letos dospěl do svého 36. ročníku. Změny na přelomu devadesátých let minulého století se dotkly i smíchovských šachistů. V roce 1991 zakládá pan Čermák občanské sdružení ŠK Smíchov a svoje šachové aktivity zaměřuje zejména na mládež. Díky podpoře sponzorů, z nichž jmenujme především Sadovnictví pana Harvánka a MČ Praha 5, pan Čermák pořádá desítky turnajů s krásnými poháry, medailemi, diplomy, věcnými cenami či třeba i živými kapry v případě tradičního vánočního turnaje. Tím k šachu přilákal mnoho mladých a nadějných talentů, mezi kterými byl třeba i David Navara nebo v současnosti největší šachový talent ČR, ve svých 20 letech již velmistr – Thai Dai Van Nguyen.

Pan Josef Čermák, člověk s úžasnou vitalitou a elánem, člověk rozdávající kolem sebe šachovou radost a úsměv již více než čtyřicet let, člověk, který kromě svých tří vlastních dětí vychoval i desítky mladých šachistů, a který je již dnes nestárnoucí šachovou legendou, oslaví dne 28. ledna 2023 již své devadesáté šesté narozeniny!!!

A tak mi dovolte, milý Josefe, abych Vám jménem svým i jménem všech hráčů ŠK Smíchov, a věřím, že i jménem všech mladých i dříve narozených šachistů, které jste svými turnaji potěšil, popřál již dnes hodně zdraví, štěstí i životního optimismu, a do dalších let spoustu radosti ve Vašem osobním i šachovém životě. Vše nejlepší!

Vladislav Pivoňka,

Předseda ŠK Praha – Smíchov

V Praze dne 26.1.2023