O klubu

Šachový klub Smíchov v srdci Prahy

Jedinečné turnaje Smíchovský soudek, O vánočního kapra, Turnaj kosmonautů, Turnaj generací nebo Seniorka, vynikající šachisté Salo Flohr, David Navara a Thai Dai Van Nguyen, osobnosti Josefa Čermáka či Jana Kvíčaly – to je jen malý výčet toho, co se pojí na historii a současnost Šachového klubu Smíchov, jenž pokračuje ve své tradici jednoho z vedoucích českých klubů ve výchově šachistů od roku 1913.

Šachový klub Smíchov je pražským šachovým klubem s dlouholetou tradicí, který umožňuje hrát šachy širokému spektru zájemců, od mládeže až po seniory. Výjimkou nejsou ani zahraniční zájemci, kteří si sem chodí třeba jen zahrát či jsou platnými členy klubu a hráči mistrovských soutěží.

Pořádáme špičkové turnaje v rapid šachu pro mládež, mezi které patří Turnaj kosmonautů, O vánočního kapra, Smíchovská klání mládeže, Memoriál Jana Weisgraba či Mikulášský turnaj. Odrostlejší hráči se mohou zúčastnit Turnaje generací nebo unikátního seniorského turnaje Seniorka.

Za speciální zmínku stojí mezinárodní týmový bleskový turnaj Smíchovský soudek, který každý rok přivádí do Smíchovského pivovaru jak českou šachovou elitu, tak četné šachisty z okolních zemí.

Smíchov se primárně zakládá na výchově hráčů a pořadatelství turnajů pro mládež. Naše filosofie se dá trefně shrnout citátem čestného předsedy Josefa Čermáka: „Jiné kluby lanaří, my šachisty vychováváme,“ – a takovou zůstává léta. I proto zde své první partie odehráli nejlepší český šachista současnosti David Navara a největší talent českého šachu Thai Dai Van Nguyen.

3 mládežnické tréninkové skupiny rozdělené podle výkonnosti – Smíchov je ideálním místem pro postupný rozvoj začínajícího šachisty. Více o tréninkových skupinách a jejích trenérech naleznete v sekci mládež. Dospělí si mohou na Smíchově zahrát i mimo mistrovské soutěže, více v sekci dospělí.

Historie

Šachový klub Smíchov byl založen v roce 1913 českým šachový mistrem Janem Kvíčalou a řádí se tak k nejstarším v Česku. Sídlil tehdy v Národním domě na Smíchově. Šachisté se pravidelně scházeli na turnajích, kterých se ve třicátých letech účastnil i budoucí československý a později sovětský mezinárodní šachový velmistr Salo Flohr.

První etapu své existence šachový Smíchov ukončil roku 1942. V květnu českoslovenští parašutisté provedli úspěšný útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a nacisté v rámci následných represí zakázali mimo jiné spolkové aktivity, mezi které se činnost klubu řadila.

Po ukončení druhé světové války nastala pro ŠK Smíchov špatná doba. Klub de facto neexistoval až do roku 1974, kdy se jeho obnovy ujali současný čestný předseda klubu, Josef Čermák, a šachistka Růžena Suchá-Dobiášová. Právě tak jako zakladatel Kvíčala, i ona navázala spolupráci s Národním domem na Smíchově, tehdy přejmenovaným na Dům kultury Kovoprůmyslu (DKK), a na přelomu června a července 1974 zorganizovala velký šachový turnaj pod hlavičkou DKK Smíchov. Během sedmdesátých a osmdesátých let se na Smíchově odehrály desítky turnajů, kterých se mimo jiných účastnil i slavný Salo Flohr.

Klub se řádně staral o mladé šachisty, z jeho řad vzešli například hráči jako Školoud a Šedý, kteří reprezentovali Česko na šachových olympiádách. DKK Smíchov pořádal i velký mládežnický turnaj, a to Velkou cenu Československa, na kterém hrálo tehdy až 850 šachistů. Jednalo se tak o bezkonkurenčně největší šachový turnaj v historii země.

Činnost klubu byla v roce 1980 narušena reorganizací DKK, jehož prostory šachisté museli opustit. Klub přešel do TJ Uhelné sklady a za poskytnutí klubovny musel změnit název. V říjnu 1989 však Růžena Suchá–Dobiášová zemřela a nedočkala se vzkříšení smíchovského klubu v původní identitě. O to si zasloužil až roku 1991 Josef Čermák, kdy obnovil šachový klub ŠK Smíchov, začal tradici desítek turnajů s bohatým cenovým fondem, přilákal tak k šachu mnoho mladých a nadějných talentů, mezi kterými byl třeba i David Navara nebo Thai Dai Van Nguyen.

ŠK Smíchov nezapomíná na svoji bohatou historii. Turnaje kosmonautů se v roli hosta osobně pravidelně účastní jediný československý kosmonaut – Vladimír Remek. Turnajem všech generací připomíná památku zřejmě nejvýznamnějšího šachisty, který se kdy na Smíchově objevil, Sala Flohra.

Historická vsuvka se zakládá na rozhovoru čestného předsedy klubu Josefa Čermáka

Partneři

Šachový klub Smíchov děkuje za dlouhodobou spolupráci všem partnerům:

Hlavní město Praha (webové stránky)
Hlavní město Praha finančně podporuje turnaje a činnost ŠK Smíchov.

Městská část Praha 5 (webové stránky)
Městská část Praha 5 finančně podporuje činnost ŠK Smíchov, poskytuje prostory pro klubovnu a pořádání turnajů.

Pražský šachový svaz (webové stránky)
Pražský šachový svaz je kmenovou organizaci ŠK Smíchov a poskytuje podporu při pořádání a propagaci turnajů.

Šachový svaz České republiky (webové stránky)
Šachový svaz České republiky je hlavním organizátorem šachového dění v Česku.