Přebor Prahy 4-členných družstev v rapidu ….. v SO dne 1.6.2024

ŠK Smíchov se opět podařilo zajistit již tradiční mistrovský turnaj 4členných družstev Přeboru Prahy v rapid-šachu na radinici MČ Praha 5. ZVeme tak všechny šachové oddíly Prahy k účasti svých družstev.